Zabraňte fluktuaci zaměstnanců

Proč zaměstnanci odcházejí?

Stále častějším problémem v personální oblasti je nestálost nových zaměstnanců. Může to být nesoulad pracovního výkonu a náplně práce s osobní představou zaměstnance, osobní nespokojenost v zaměstnání, nedostatečná či vysoká kvalifikace pro danou činnost, či zařazení nového kolegy do kolektivu.

Tyto efekty způsobují trápení novému zaměstnanci, který se chce co nerychleji zařadit a uplatnit na pozici a v pracovním týmu, tak zaměstnavateli, který potřebuje pracovní sílu na konkrétním pracovišti.

Velkým nedostatkem je, že nábor nových zaměstnanců, nejčastěji z časových důvodů takové situaci nezabrání. Ze životopisu, pracovní náplně či pohovoru nemusí zaměstnanec či zaměstnavatel předpokládat možné budoucí zklamání.

Jak zabránit fluktuaci?

Této situaci může zabránit kvalitní personalista, který bere v potaz nejen profesní předpoklady a vhodné zařazení kandidáta dle vzdělání a pracovních zkušeností, ale také jeho osobnostní profil, atmosféru na budoucím pracovišti a možnosti zaměstnavatele.

Častým jevem jak u menších tak větších zaměstnavatelů je velmi široký záběr personalisty, z čehož běžně plyne nedostatek času a tedy i možností hlubšího rozboru osobnosti kandidáta při náboru.

Spolupracujte s personální agenturou

Nejvhodnějším a pro firmu efektivním způsobem je úzká spolupráce s kvalitní personálně-poradenskou společností, která disponuje jak prostorem, tak potřebnými zkušenostmi pro úspěšné a dlouhodobě funkční obsazení pozice, vhodným kandidátem. Současně zabrání náboru nevhodných kandidátů.

ALP consulting je personální a poradenská společnost s odpovídajícími zkušenostmi, profesionálním, lidským a osobním přístupem ke každému uchazeči i klientovi a dlouhodobým působením v oblasti lidských zdrojů.

-TF-

Kontakty

  • ALP consulting, s.r.o.
    Náměstí I.P.Pavlova 3
    120 00 Praha 2
  • tel: +420 723 644 808
    e-mail: alp@alpconsulting.cz
    web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz