Personalistika ve firmách

Personalistika může být i pro silnou zdravou firmu skutečným problémem.
Uspořádat efektivní a produktivní nábor zaměstnanců, jejich dlouhodobý kariérní postup a profesní růst (vývoj) je pro manažery značnou zátěží.

Český pracovní trh je specifický svou nepřehledností a velkými regionálními a profesními rozdíly při výběru kvalitních kandidátů. Pokud se firma rozhodne organizovat takový nábor nových zaměstnanců sama, včetně inzerce a všech kol náboru, čeká ji dlouhé čtení CV, členění kandidátů a řada náročných pohovorů s uchazeči.

Najmout personální agenturu nestačí

Aby této zátěži předešla, často si taková firma najme personální agenturu, která dle dohody uspořádá buďto pouze vyhlašovací a výběrovou část, nebo také pronikne do společnosti a průběh náborů naplánuje kompletně. Z uchazečů o pozici tak vyčlení pouze kandidáty, které doporučí budoucímu zaměstnavateli.

Ani v této fázi často firma nemá vyhráno a stane se, že vyhlášenou pracovní pozici nemůže obsadit, protože z výběru nevyšel vhodný kandidát.

Je třeba si uvědomit, že ke zdárnému a dlouhodobě úspěšnému výběru a umístění kandidáta nestačí jen vypsat pozici, vytřídit životopisy a pozvat nejvhodnější kandidáty, neboť ani po důkladném pohovoru a případném testování uchazeče, stále nemusí být o jeho kvalitách, jak profesních, tak osobnostních, jasno.

Organizovaný nábor a precizní výběr

Profesionální společnost zabývající se personálním poradenstvím dlouhodobě, vychází při organizaci náborů ze zkušeností a hlubších znalostí. Zná personální politiku firmy, její organizační strukturu, dlouhodobé potřeby a strategii. Velmi také záleží na prostředí a pracovních podmínkách zaměstnavatele. Na základě těchto faktů provede návrh strategie výběru a vyhledá nejvhodnější kandidáty.

Také na tomto výběru velmi záleží a i zde jsou kvality personální agentury dobře znatelné. Profesní zázemí, praxe a odborné zkušenosti uchazeče, neznamenají jeho zaručené umístění a dlouhodobou vazbu s budoucím zaměstnavatelem. U zkušené a profesionální agentury je dnes již samozřejmostí u kandidáta zjišťovat a hledat osobnostní předpoklady, aby si po jeho nástupu dobře rozuměl i s nadřízeným a zaměstnavatelem.

Délka takového výběru pak není pro budoucího zaměstnavatele takovou zátěží. Současně je ušetřen výběru nevhodného kandidáta, který by v budoucnu znamenal nový nábor.

Personální společností s tímto přístupem a dlouhodobou, prověřenou praxí, úspěšností a spokojeností partnerských firem, je česká personální společnost ALP consulting, s.r.o. Vyniká zvláště v některých specifických odvětvích, jako jsou všechny technické obory, například průmyslová výroba, elektroprůmysl, strojírenství, energetika a stavebnictví. Zde má její odborný tým, který je Vám k dispozici, nenahraditelné zkušenosti a znalosti.

-TF-

Kontakty

  • ALP consulting, s.r.o.
    Náměstí I.P.Pavlova 3
    120 00 Praha 2
  • tel: +420 723 644 808
    e-mail: alp@alpconsulting.cz
    web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz