Vzdělávání díky dotacím

Zvýšení výkonnosti zaměstnanců je možné dosáhnout pouze s kvalifikovanými lidmi. Vzdělávání – jako neustálý proces získávání znalostí – by mělo zůstat stejně důležitou investicí ve srovnání s dalšími náklady každé firmy.

Rozvoj zaměstnanců se stává významným faktorem ovlivňujícím úspěch, schopnost konkurence a prosperitu firmy. Vzdělávání představuje závazek a uznání společnosti k jednotlivci.

Trvalý program vzdělávání

Systém společnosti, která přenáší zodpovědnost za vzdělávání na zaměstnance, je řešením kdy je vhodné vytvořit trvalý program vzdělávání a rozvoje pro delší časové období a informovat o tom zaměstnance. Je nutné posoudit priority vzdělávání, ujasnit si a ztotožnit se strategickými cíli firmy (zlepšování procesů, řízení cash flow, udržení zákazníků, hledání rezerv v nákladech, aj.). Firma může využít tento stav k tomu, aby nastavila nový systém rozvoje zaměstnanců.

Dotace na vzdělávání

Využijte dotační programy na vzdělávání zaměstnanců. Nabízíme Vám kombinaci formálního i neformálního vzdělávání, zapojení zaměstnanců do procesů rozvoje i implementace nových pravidel sdílení informací. To vše je cesta k úspěchu, to vše podpoří vzdělávání. A právě vzdělávání představuje jednu z významných investic do budoucnosti.

Víc informací o nabídce školení a kurzech naleznete na stránce Školení.

Kontakty

  • ALP consulting, s.r.o.
    Náměstí I.P.Pavlova 3
    120 00 Praha 2
  • tel: +420 723 644 808
    e-mail: alp@alpconsulting.cz
    web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz