Jak se připravit na pohovor

Cílem pracovního pohovoru není Vás zkoušet či uvést v rozpaky, ale získat od Vás co nejvíce informací, které by pomohly personalistovi objasnit, zda jste na pracovní pozici vhodným kandidátem. Mělo by se jednat o dialog. Nejen, že si firma vybírá vhodného uchazeče, ale i Vy hledáte optimální pracovní pozici, kde se budete cítit dobře.

Termín pohovoru se pokuste nasměrovat na den, kdy nemáte žádné jiné důležité povinnosti, abyste se mohli dostatečně připravit a následně pohovor zhodnotit. Nezapomeňte, že velmi důležitý je i včasný příchod. Na pohovor se dostavte včas, nejlépe 5 minut před začátkem schůzky.

Zjistěte si informace o společnosti, ve které se ucházíte o zaměstnání – čím se společnost zabývá, její důležité projekty, úspěchy, historie, vlastnická struktura a podobně. Tyto informace lze získat nejlépe z externích zdrojů (např. webové stránky, obchodní rejstřík, firemní prospekty aj.).

Osobní pohovor má předem stanovenou strukturu. Nejprve Vám personalista v krátkosti představí společnost, ve které se ucházíte o místo, či přímo samotnou pozici. Poté Vám položí upřesňující otázky k životopisu nebo nechá hovořit Vás.

Otázky, na které se personalista pravděpodobně zeptá:

 • Kde jste se dozvěděli o naší společnosti?
 • Čím Vás zaujala naše inzerovaná pozice?
 • Proč si myslíte, že právě Vy jste pro naši firmu nejvhodnější kandidát?
 • Jakých úspěchů chcete v zaměstnání dosáhnout? Vaše cíle?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Jak Vás vidí Vaši kolegové a známí?
 • Proč jste se rozhodli studovat právě tuto školu a tento obor?
 • Uveďte důvody, proč jste odešli z předcházejících zaměstnání.

Při odpovídání hovořte jasně, srozumitelně a systematicky. Nezacházejte do detailů, mohlo by se stát, že ztratíte kontext. Udržujte oční kontakt. Pokud je požadována aktivní znalost cizího jazyka, očekávejte, že část, nebo dokonce celý pohovor, může proběhnout v tomto cizím jazyce.

Ke konci pohovoru jistě dostanete příležitost pokládat otázky i Vy. Zde platí pravidlo: Ptejte se! Vyjádříte tak zájem dozvědět se něco navíc, což je většinou vnímáno pozitivně. Na první schůzce se nedoporučuje ptát na výši mzdy. Vyčkejte, zda nebudete dotázáni na požadovanou výši mzdy. Pokud se schůzka blíží ke konci a finanční ohodnocení nebylo zmíněno, můžete požádat o popis systému odmněňování a případných bonusů, nicméně raději slova jako plat, mzda, apod. neužívejte.

Po ukončení pohovoru je třeba domluvit si časový termín, kdy můžete očekávat vyjádření společnosti. Je slušné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a za příležitost pracovní pohovor absolvovat.

Přejeme mnoho úspěchů!

Kontakty

 • ALP consulting, s.r.o.
  Náměstí I.P.Pavlova 3
  120 00 Praha 2
 • tel: +420 723 644 808
  e-mail: alp@alpconsulting.cz
  web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz