Personální audit

Personální audit je vhodný především pro zlepšení interních procesů a pro větší přehled v oblasti lidských zdrojů dané společnosti. Externí personální audit by měl odkrýt nedostatky a navrhnout možná řešení organizační struktury.

Zadání

Zásadní pro zpracování auditu je zadání klienta, který si musí ujasnit několik základních informací:

 • Co má být předmětem personálního auditu? (celá společnost, stávající nebo nové oddělení a jeho začlenění do organizační struktury)
 • Co je cílem personálního auditu, proč má být audit prováděn?

Průběh auditu

Na auditu pracuje projektový tým s projektovým manažerem. Každá společnost vyžaduje individuální a odlišný přístup a tým je proto sestaven dle potřeb klienta a dle rozsahu auditu.
Délka trvání auditu je také určena dle rozsahu a hloubky auditu a dle možností klienta.

Výstupy

Výstupy personálního auditu jsou zpracovány po ukončení auditu a jsou s klientem konzultovány. Dílčí výstupy jsou předkládány a projednávány i během auditu.

Výstupem auditu je závěrečná zpráva.

Pokud Vás zajímají bližší informace a cena, případně budete mít zájem o osobní schůzku, prosím kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Těšíme se na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci!

Kontakty

 • ALP consulting, s.r.o.
  Náměstí I.P.Pavlova 3
  120 00 Praha 2
 • tel: +420 723 644 808
  e-mail: alp@alpconsulting.cz
  web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz