Podpora personalistiky

Hledáte podporu pro Vaše HR pracovníky? Rádi Vám vypracujeme projekt externí podpory personalistiky a s tím souvisejících procesů, rozdělených do jednotlivých etap.

Projekt

Obsahem projektu podpory personalistiky je:

  • zmapování současného stavu personalistiky (pracovní smlouvy, postupy, vnitřní směrnice a pravidla personální práce)
  • popsání celé situace vedení společnosti
  • návrhy řešení

1. etapa

  • pracovně právní administrace (kontrola, návrh změn, řešení souladu s pracovním právem)
  • optimalizace personálních procesů
  • základní personální controlling
  • návrh a realizace nového mzdového systému
  • návrh systému odměňování
  • podpora stabilizace zaměstnanců

2. etapa

  • náborové procesy (vlastní zabezpečení, externí zabezpečení, assessment center)
  • systém práce s novými zaměstnanci
  • organizační změny

3. etapa

  • systém hodnocení zaměstnanců (příprava, systém hodnocení bude přizpůsoben společnosti a připraven individuálně pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, komunikace uvnitř společnosti, trénink hodnotitelů)
  • vzdělávání
  • kariérní mapy

Celkový návrh i jednotlivé etapy jsou připraveny bez znalosti konkrétního prostředí a současné situace ve společnosti. Po dohodě s vedením společnosti Vám připravíme konkrétní návrh, který bude přizpůsoben Vaší společnosti a bude akceptovat nejen aktuální situaci, ale především představu vedení společnosti o dalším rozvoji práce v oblasti lidských zdrojů.

Poradenství v oblasti lidských zdrojů včetně pracovního práva probíhá průběžně po celou dobu spolupráce jako on-line podpora nebo osobně na místě.

Pokud Vás zajímají bližší informace a cena, případně budete mít zájem o osobní schůzku, prosím kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Těšíme se na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci!

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz