Jak správně napsat CV?

Příprava na novou práci začíná už zpracováním životopisu, je to první, co bude potencionální zaměstnavatel posuzovat. Nejdůležitější na životopise je jeho věcný obsah a jeho formální stránka. Životopis s překlepy, nepřehlednou grafickou úpravou nebo pravopisnými chybami Vám může hledání zaměstnání nepříjemně zkomplikovat a někdy úplně ukončit.

Moderní životopis je strukturovaný, přehledný, jednoznačný a srozumitelný.

Jak životopis správně strukturovat?

 • Osobní údaje – Kromě jména a příjmení nezapomeňte uvést správně i kontaktní údaje, mobilní telefon a e-mail.
 • Vzdělání – Vždy uvádějte typ školy včetně odborného zaměření. Životopis by měl obsahovat i roky, v jakých studium probíhalo a způsob, jakým bylo studium zakončeno. Ostatní kurzy a školení napište zvlášť.
 • Průběh zaměstnání / praxe – Praxi uvádějte chronologicky. Poslední zaměstnání je na prvním místě. Nejstarší zařadit jako poslední. Výčet praxe by neměl obsahovat pouze název pozice, zaměstnavatele a roky působení, ale důležitá je především důkladně rozepsaná pracovní náplň a případně i důvod odchodu či změny místa.
 • Další údaje – Zde by měly být uvedeny informace o Vašich jazykových a PC znalostech. Dále zde můžete doplnit ostatní dovednosti a znalosti, řidičský průkaz, certifikáty, zájmy, apod.

Co by životopis neměl obsahovat?

Životopis není slohové cvičení, vyvarujte se dlouhého souvislého textu, dlouhých vět či dokonce souvětí. Personalisté posuzují především Vaší profesní praxi, Vaše dovednosti a zkušenosti.

Stáhnout vzor CV

Stáhnout vzor průvodního dopisu

Kontakty

 • ALP consulting, s.r.o.
  Náměstí I.P.Pavlova 3
  120 00 Praha 2
 • tel: +420 723 644 808
  e-mail: alp@alpconsulting.cz
  web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz