Psychometrické testy

Psychometrie je zaměřena na testování schopností v oblastech verbálních, analytických a kvantitativních. Mezi hlavní nástroje psychometrie patří psychometrické testy, rozděleny do verbálního, analytického a kvantitativního oddílu.

Ve verbálním oddílu testu pracovního potenciálu se řešitelé setkají s různými typy úloh, které testují základní komunikační dovednosti. Testy pracují s významy jednotlivých slov, vztahů, které slova mezi sebou mají, a s významy celých textů a velmi úzce souvisejí se čtením a schopností porozumět textu. Rozdíly v dovednostech jsou velmi významné, neboť pracovník s vyvinutou čtenářskou a potažmo komunikační dovedností má při práci velkou výhodu.

Úlohy v analytickém oddílu zkoumají, do jaké míry řešitel dovede pracovat se složitějšími systémy logických předpokladů založených na textech nebo na souhrnu daných podmínek. Tato klíčová dovednost je předpokladem správného pochopení jakéhokoliv pracovního úkolu a také stanovení optimální strategie jeho řešení. Právě strategie řešení má totiž u těchto úloh významný vliv na rychlost a přesnost řešení.

Cílem kvantitativního oddílu je zjistit, zda řešitel zná a umí používat základní matematické postupy v konkrétních případech (např. počítání s procenty, úpravy výrazů, výpočty obsahů a povrchů apod.). Každý pracovník, i na pozicích administrativních či manažerských, se denně dostává do situací, kdy si musí poradit s abstraktní řečí čísel, s tabulkami a grafy i s různými druhy výpočtů.

Psychometrické testy jsou upraveny vždy podle typu pozice, odpovědností a kompetencí daného kandidáta.

Pokud Vás zajímají bližší informace a cena, případně budete mít zájem o osobní schůzku, prosím kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Těšíme se na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci!

Kontakty

  • ALP consulting, s.r.o.
    Náměstí I.P.Pavlova 3
    120 00 Praha 2
  • tel: +420 723 644 808
    e-mail: alp@alpconsulting.cz
    web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz