Detail volné pozice

Manažer provozu sítí

Elektro a energetika

Právě nyní hledáme pro našeho významného expandujícího klienta zabývajícího se distribucí elektrické energie vhodné kandidáty do několik lokalit na pozici Manažer provozu sítí. Vybraní kandidáti budou odpovídat za řízení provozu a údržby (VVN), VN, NN zařízení na distribučním území 1. východ Středních Čech a Východní Čechy, 2. jih Středních Čech a Jižní Čechy, 3. Moravskoslezský kraj), Hlavní oblastí a odpovědností jejich práce bude: • komunikaci se zákazníky při řešení stávajících či připojování nových odběrných míst • organizace činnosti servisních partnerů distribučního zařízení ve svěřených lokalitách. Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu sítí v souladu s platnou legislativou ČR • Zodpovědnost za plnění plánovaných ukazatelů KP1 a KP2 při provozu LDS-reporting výkonnosti 1x měsíčně • Komunikace se zákazníky v Lokální distribuční síti (LDS) • Naplnění parametrů stanovených PPDS • Aktualizace Microsoft Project Plan a havarijních plánů • Plánování Řádu preventivní údržby (ŘPÚ) • Zpracování požadavků na vypnutí s ohledem na optimalizaci odstávek a rozsah zařízení (SAIDI, SAIFI- základní ukazatele spolehlivosti dodávky elektrické energie. • Oznamování bezproudí směrem k zákazníkovi • Zpracování výstupu z ŘPÚ (členění oprav do oblastí OPEX x CAPEX) • Kompletní zodpovědnost za řízení oprav a odstraňování poruch včetně převzetí do provozu a patřičné dokumentace • Kompletní zodpovědnost (tam kde je to dohodnuto s nadřízeným) nebo spolupráce s Risk Management Plan (RMP) při řízení výběru dodavatele a realizaci investic včetně převzetí do provozu a patřičné dokumentace • Kompletní zodpovědnost za řešení škod způsobených třetí stranou včetně zajištění podkladů pro fakturaci • Řízení ELM činností • Vyjádření k existenci sítí • Souhlas s činností v OP • Řešení kvality dodávky energie • Řešení škody na spotřebičích vlivem DS • Připojování nových(stávajících) odběrných míst včetně zajištění žádosti o o připojení a stanovení parametrů pro tvorbu smlouvy o připojení • Inventura svěřeného majetku • Podklady pro zahájení licenčního řízení LDS, kterou má obdržet do správy • Pasportizace sítí-specifikace zařízení a tras jednotlivých LDS • Podpora obchodu-sběr a vypracování technických podkladů v rámci zamýšlené koupě Pravomoci u svěřených LDS: • Jednat se zákazníky v rozsahu svých činností • Jednat s nadřazenými distributory v rozsahu svých činností • Zastupovat společnost a vydávat stanoviska za společnost v rozsahu svých činností • Navrhovat a realizovat opatření pro zvyšování výkonnosti LDS • Vystavovat objednávky dle objednávkového systému společnosti • Organizovat činnosti servisních partnerů/techniků, včetně převzetí díla • Případně organizovat činnosti dodavatelů investic dle SoD, včetně převzetí díla V případě, že splňujete výše uvedené požadavky, zašlete prosím svůj životopis na email alp@alpconsulting.cz Pokud budete mít zájem o další volné pozice z vašeho oboru, nebo z dalších odvětví, navštivte prosím naše webové stránky www.alpconsulting.cz Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

Odpovědět

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" souhlasím, aby společnost ALP consulting, s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování zaměstnání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou nebo elektronickou formou.


Kontakty

  • ALP consulting, s.r.o.
    Náměstí I.P.Pavlova 3
    120 00 Praha 2
  • tel: +420 723 644 808
    e-mail: alp@alpconsulting.cz
    web: www.alpconsulting.cz

© 2008 - 2015 ALP consulting s.r.o.
Náměstí I.P.Pavlova 3, 120 00 Praha 2
Tel: +420 723 644 808, E-mail: alp@alpconsulting.cz,
Web: www.alpconsulting.cz